экспонат

"В избе на окраине Иркутска"

Дата создания:

1904 г.